"A un reemprenedor li diria que encara que vegi que els números no surten s’animi i que mantingui la calma que tot pot tirar endavant"

Publicado el 26-03-2018Empresa: Plabike. Localitat: Mollerussa | Reemprenedor: Jerson Bosch Hueso

1. A què es dedica el negoci que has reemprès?

A la comercialització i reparació de bicicletes com també un servei d’assessorament pels usuaris

2. Quin toc personal li pretens donar al negoci per fer-lo créixer?

Per tal d’innovar en el projecte el que vaig fer va ser la creació d’una petita cafeteria dins la botiga per crear més feeling amb els clients.

En la cafeteria, els clients poden esperar mentre s’arregla la seva bicicleta i prendre un cafè com també rebre un assessorament.

Per innovar amb tema publicitat i màrqueting , vaig crear un equip que es dedica a fer curses a nom de la botiga.

3. Quin acompanyament heu pactat amb el cedent per què et pugui transmetre tot el coneixement i la clientela?

No vam pactar cap acompanyament perquè jo ja coneixia el negoci ja que era treballador del mateix.

4. Voldràs ampliar la plantilla i contractar alguna persona?

De moment no, però en un futur no ho descarto

5. Quant temps van durar les negociacions? Van ser dures o fàcils?

Van durar gairebé  6 mesos i va ser fàcil arribar a un bon acord

6. Quines són les avantatges i les dificultats que s’ha trobat en aquest camí per a reemprendre?

L’única dificultat que vaig tenir , va ser econòmica ja que no disposava del capital que el propietari demanava.

7. Quin consell donaries a un reemprenedor que estigués en la fase inicial del procés de reempresa?

Que encara que veguin que els números no surten que s’animi i que mantingui la calma que tot pot tirar endavant.