"Ho donaria a conèixer ja que no hi ha despeses i es una bona assessoria, d’una forma imparcial, i durant tot el procés"

Publicado el 12-04-2017Nom i cognoms del cedent: Lluis Cortès Cava | Edat: 31 anys | Nom de l’empresa: Miranda GYM | Població: Balaguer | Any de constitució: 2005 / Nom i cognoms del reemprenedor: Joan Francesc Vilalta

Motiu de la venda: Impossibilitat de portar el negoci

Breu experiència i trajectòria professional del reemprendor: Feia de monitor d’activitats i ball en una altra empresa

Descripció de l’activitat objectiu: En el gimnàs que reempren li donarà un estil més enfocat en la dança.

Preguntes:

1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa que ha cedit recentment (CE) i quin tipus d’innovació li voleu fer (RE) ?

CE - Es un gimnàs, en el qual és un centre de fitness i entrenaments personals.

RE – Encara que en el tema de balls i estils de dansa, que no tenen i pot ser un bon punt de partida i d’innovació

2. Per què va decidir posar-la a la venda (CE) i vostè comprar-ho (RE)?

CE - Es un negoci familiar en la que són partícips 3 germans on tots tenen altres feines,  aquestes els absorbeixen el temps i també , que dos d’ells havien esdevingut pares recentment això dificultava atendre el gimnàs com els agradaria.

 RE - Creu que ara és el moment ja que fins ara ho feia per altres i vol muntar-ho ell ja que ha tingut un bon recolzament familiars i amics en tot moment, on ho destaca com un aspecte clau.

3. Quin servei li ha ofert Reempresa (CE) i (RE) ? Per què va decidir venir al Centre de Reempresa de Catalunya? (CE) i (RE)

CE - Es va ficar en contacte amb mi el departament comercial de la Cecot, encarregat de prendre les dades i documents oficials, i en la delegació de Lleida a nivell de mediadora neutral que ens ha ajudat a tenir una visió exterior del procés.

RE - Està d’acord amb el que comenta el cedent sobre Reempresa.

4. Creu que és important proposar-li al reemprenedor interessat un període de treball en comú per transmetre el know-how empresarial (CE), ha set interessant per tu? (RE)
CE - Si li ha ofert, ja que coneixen bé la clientela i el mercat i l’ajudaran en els primers mesos, software, control accés, web, xarxes socials , i estan interessats en que el negoci perduri i els clients segueixin.

RE-  Si però no mantindrà els treballadors. I tinc previst contractar amb algú en tema neteja i monitors anirà fent ell mentre pugui tot i que es planteja la possibilitat de agafar algun monitor extra si fos necessari,

5. I quant de temps va durar aquesta col·laboració? (CE) i (RE)

CE - Fins que ell es vegi capacitat per fer-ho sol.

RE - Prefereix no demanar molta ajuda, però si que necessitarà acompanyament en el tema software, remesa als clients, etc.

6. Com han estat els processos de matching i les negociacions amb el Reemprenedor que la seva empresa?  

CE - Ha anat molt fluid, van ficar un preu, ell va baixar però es van fixar més en la persona alhora de poder portar el negoci.

6.1 Han estat difícils les negociacions? (RE)

RE - Li va dir la seva parella, que havia sentit que es volia cedir el gimnàs i ja que volia muntar un gimnàs a Lleida per compte propi, s’hi va ficar en contacte i va ser on des del primer dia han tingut molta transparència i  els hi ha donat confiança.

6.2 Quina durada van tenir? (CE) o (RE)

RE - 1 mes i mig per problemes d’entitat bancari i acaba de treballar demà

7. Quins consells li donaries a un possible nou cedent ? (CE)  

CE - Que vingués més des del primer moment de traspassar-la per agilitzar tot el procés.

7.1 I a un possible nou reemprenedor, què li diries si es volgués convertir en empresari?  (RE)

RE - Ho donaria a conèixer ja que no hi ha despeses i es una bona assessoria, d’una forma imparcial, i durant tot el procés.