"Reempresa és útil ja que hi ha molta gent que per propera jubilació no poden continuar amb el negoci i no tenen qui el continuï"

Publicado el 25-04-2017Cedent (C): Joan Picanyol Rosell | Reemprenedor (R): Carles Macià Navas

1. Com vas conèixer el servei de Reempresa?

(C) A través de publicitat als mitjans de comunicació.

(R) Vaig conèixer el servei de reempresa mitjançant els mitjans de comunicació de Catalunya.

2. Creus que és d'utilitat, en general?   Per què? 

(C)  Si, crec que és útil.  Posa en contacte persones interessades en continuar un negoci o una empresa. Hi ha molta gent que per propera jubilació no poden continuar amb el negoci i no tenen qui el continuï, i això pot ser interessant.

(R) Quan una persona vol reemprendre un negoci o una altre el vol cedir, habitualment no sap per on començar.  Poder disposar d’un punt de partida i que a més a més et posi en contacte amb gent que realment està interessada en donar aquest pas i amb unes certes garanties de seriositat no tant sols és d’utilitat sinó que és important.

3. Quin suport has rebut per part de Promoció Econòmica de Sabadell?   Explica una mica.

(C) M’ha posat en contacte amb el comprador de la meva empresa. El tracte personal i l’atenció ha sigut molt correcte, més per les persones encarregades (en aquest cas l’ Eva Jiménez) i en alguna entrevista gràcies a ella hem continuat. Per el que fa a l’organització hem trobat a faltar una mica d’assessorament legal (advocat, o tècnics laborals, fiscals etc.) carregant quasi tota la responsabilitat a l’ Eva a la que hem vist moltes vegades una mica sola en la seva feina. Demanaria que hi hagués un equip per tal d’assessorar molt més als compradors-venedors. Fa falta una mica més de promoció, ja que em sembla que hi ha molt camp per recórrer.

(R) El suport que dóna aquest servei  a l’hora de formar-te, assessorar-te o fer segons quines gestions és molt útil sobretot si els teus coneixements són molt bàsics. De totes maneres hi ha traspassos de negocis que per la seva complexitat sempre és bo comptar amb un gestor extern.

4. L'has trobat positiu?  

(C) Ha arribat a bon fi; doncs és positiu.

(R) El que destacaria és les ganes que si posen perquè els projectes tirin endavant fent les reunions que calguin perquè ambdues parts arribin a bons acords.

5. Recomanaries utilitzar el servei de Reempresa a altres  reemprenedors?

(C) Si, ho recomanaria sense cap dubte. 

(R) Tothom que, com jo, vulgui reemprendre, li recomanaria que no descartés el projecte Reempresa, és un bon punt de partida per començar.