“Venir a Reempresa ha estat gràcies a l' anunci del 012; ho vaig veure com una oportunitat de cedir l' activitat

Publicado el 14-10-2015Nom i cognoms del cedent: Ramon Moncunill Giró | Nom de l’empresa: Vector Casuard Research S.L. | Població: Valls | Any de constitució: 1994

1. Ens pot explicar breument a què es dedica l’empresa que ha cedit recentment?

Es dedica bàsicament al sector automobilístic. Disseny, muntatges i manteniment d'equips electrònics i electromecànics i enginyeria per altres empreses. Bancs de proves per a funcions de cablejat, resistències, temporitzacions, panells de carga,.. Construcció de maquetes per a simulacions d'instal·lacions muntades sobre el vehicle.

2. Per què va decidir posar-la a la venda?

Degut a la jubilació de l' antic soci que tenia. L'empresa té 2 activitats: serveis d'electrònica i producció d'aparells de laboratori. Volia cedir la primera activitat ja que es la que més coneixements tècnics precisa, i degut a la jubilació de l' altre soci, no puc aportar l' experiència que l' activitat requereix.

3. Quin tipus de reemprenedor necessita la seva empresa? Quin es el perfil idoni?

Necessita reemprenedors amb experiència professional en el sector de l' automòbil, a ser possible enginyers. Amb caràcter emprenedor i a la vegada faceta comercial.

4. Quin servei li ha ofert Reempresa? Per què va decidir venir al Centre de Reempresa de Catalunya?

Reempresa ens ha promocionat la venda de l' activitat i una gran varietat d' entrevistes amb reemprenedors interessats en la compra, ens ha acompanyat i assessorat des de la primera entrevista fins a la negociació i ens ha ajudat a redactar un contracte adequat a la cessió de l'activitat.
El fet de venir a Reempresa ha estat gràcies a l' anunci del 012; ho vaig veure com una oportunitat de cedir l' activitat.

5. Creu que és important proposar-li al reemprenedor interessat un període de treball en comú per transmetre el know-how empresarial?

És molt important, tot i tenir coneixements en el sector. Cada empresa te el seu know-how les seves costums, les seves manies, etc.. De fet el reemprenedor es queda amb un treballador que es un actiu molt important per l' empresa, te el coneixement integral de l' activitat.

6. Com han estat els processos de matching i les negociacions amb els diferents interessats que ha tingut la seva empresa?

Hem tingut moltes entrevistes amb reemprenedors interessats, hi ha hagut molts perfils diferents, totes han estat correctes. Les negociacions han estat senzilles, ja que sempre hem estat transparents i el preu de cessió era molt coherent.

7. Vostè va crear la seva activitat empresarial i sap els esforços que suposa la posada en marxa de la mateixa. Com valora que ara un emprenedor pugui convertir-se en reemprenedor, estalviant-se així tota la fase de creació? Li hagués agradat a vostè tenir aquesta oportunitat?

Ens fa molta il·lusió que algú pugui donar-li una continuïtat a un projecte que vam començar fa molt de temps, sense l' ajuda de Reempresa segurament hagués estat més llarg i complicat.
És un valor afegit per a l' emprenedor que pugui convertir-se en reemprenedor, s' estalviarà molts passos que vam haver de fer al principi. L' empresa està consolidada i te un client molt important. Si hagués tingut l' oportunitat de reempendre una activitat amb totes les facilitats que ha tingut el reemprenedor, de ben segur que ho hagués valorat.