Aprofita els ajuts per a la contractació i reempren la teva empresa!

Publicat el 20-01-2016

Contractació de joves 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha impulsat dues línies d’ajut per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil (persones majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que es troben desocupades o inactives, que no estudien i que tampoc realitzen cap tipus de formació).

La subvenció va dirigida a:

Joves menors de 29 anys, acollits al programa de garantia juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms.  
- Persones treballadores autònomes, i entitats d’economia social, per la contractació de personal inscrit al Programa de Garantía Juvenil.

Les quanties de la subvenció són, segons el cas:

- 9.080.40€ per als joves menors de 29 anys.
- Un màxim de 9.080,40€, tenint en compte el nombre de mesos complets d’alta a la Seguretat Social, per les persones treballadores autònomes i entitats d’economia social amb activitat econòmica.

Contractació de majors de 40 anys i persones en risc d’exclusió social

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa el Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de Barcelona de més de 40 anys, amb més de 12 mesos en situació d’atur, i persones amb especials dificultats d’inserció o en risc d’exclusió social.

La subvenció va dirigida a:

PIMES, de 1 a 250 treballadors, i autònoms  que contractin persones majors de 40 anys, amb més de 12 mesos en situació d’atur, i persones amb especials dificultats o en risc d’exclusió social.

Les quanties de la subvenció són, segons el cas:

6.000€ pels sis primers mesos de durada del contracte (termini mínim de contractació).
- 12.000€ addicionals condicionats a la durada addicional del contracte al llarg dels dotze mesos posteriors al període mínim de 6 mesos. 

Aprofita els ajuts i reempren el teu negoci!

Informacions d’interès