Preguntes freqüents entre els reemprenedors

El servei de Reempresa manté la confidencialitat?

Reempresa manté la confidencialitat de les dues parts en tot el procés de transmissió. Per grantir el bon servei en les consultes realitzades, tota la informació és tractada amb confidencialitat i professionalitat per l’equip de consultors/es de Reempresa. D’aquesta manera els anuncis que es publiquen mantenen el perfil cec, evitant la identificació del/la propietari/ària de l’empresa.

Les empreses que s’anuncien al web de Reempresa estan en funcionament? Per què estan a la venda?

Totes les empreses que s’ofereixen en el nostre web estan en funcionament i han de poder suportar un procés de compravenda. L’empresari/ària que posa a la venda la seva empresa ho pot fer per diversos motius: jubilació, motius personals, canvi de professió, canvi de domicili, falta de temps, salut, entre d’altres. Pots consultar les característiques de les empreses cedents aquí.

 

Un cop donat/da d’alta, què he de fer si m’interessa un anunci del web?

Si ja estàs donat/da d’alta i t’interesses per un anunci, pots introduir el teu DNI a la sol·licitud de contacte amb l’anunciant que veus a sota de l’oferta de cessió o contactar amb el teu/va consultor/a de referència de Reempresa, notificant-li el codi de l’anunci (p.ex. “PC00000” o “PR00000”).
 

Puc saber més informació de l’empresa abans de reunir-me amb el/la cedent?

Al web de Reempresa publiquem un perfil cec de l’oferta de cessió per no comprometre la confidencialitat de l’empresa, per tant en la primera reunió de presentació amb l’empresari cedent és quan la persona reemprenedora disposarà de més informació de l’empresa.
 

Quin finançament posa a disposició Reempresa per a la compra d’empreses? Existeixen ajudes per a la compravenda d’empreses?

Reempresa ofereix assessorament en la recerca de finançament, així com ajuda en l’elaboració del Pla de Reempresa i el Pla Econòmic Financer, necessari per a l’obtenció de qualsevol préstec. Existeixen diferents línies de finançament amb ajudes públiques adequades per a processos de compravenda d’empreses. L’equip de professionals del Centre de Reempresa de Catalunya posaran a l’abast de l’usuari/ària que ho requereixi tot el ventall de possibilitats de finançament que s’ajustin al projecte de reemprenedoria.

 
Com i qui calcula els preus de cessió desitjats dels anuncis?

Un dels serveis que ofereix Reempresa, als usuaris que ho sol·licitin, és el de valoració de l’empresa, sempre des d’un punt de vista econòmic-financer. Tanmateix, és el/la propi/a usuari/ària qui fixa el preu inicial i l’interval en el qual se sent còmode per començar a negociar la venda de la seva empresa.

 
És aconsellable venir acompanyat d’un/a assessor/a en un procés de compravenda?

Els professionals del Centre de Reempresa de Catalunya intermedien en el procés de compravenda des d’una posició neutre i ofereixen assessorament individual i personalitzat tant a la part cedent com a la part reemprenedora. Tanmateix, és aconsellable venir acompanyat pel teu assessor/a de confiança.

 
Qui publica la informació dels anuncis del web? 

Tota la informació publicada al web de Reempresa és introduïda pels consultors i consultores del servei. Un cop feta la presa de contacte amb l’usuari/ària, i entregada i analitzada tota la documentació requerida, es publica l’oferta de cessió al web.

 

Puc tenir contacte amb empreses/reemprenedors/es si no em dono d’alta?

Per a gaudir dels serveis de Reempresa és necessari donar-se d’alta al servei. Per donar-se d’alta cal entrevistar-se amb un/a consultor/a del Centre de Reempresa de Catalunya perquè aquest pugui garantir la veracitat de les empreses i les intencions dels reemprenedors i les reemprenedores.

 

Reempresa em pot proposar cedents/reemprenedors/es que casin amb el que estic buscant?

A Reempresa fem recerca d’empreses que s’adeqüen al perfil de la persona reemprenedora, així com de compradors/es potencials que poden casar amb ofertes de cessió. S’espera una actitud proactiva en la cerca d’anuncis a través de la plataforma web.