Reempresa ofereix una alternativa laboral a les persones en situació d’atur

Publicado el 24-08-2017

Fecha de inicio: 24-08-2017

Fecha final: 24-08-2017El Centre de Reempresa de Catalunya ha consolidat, durant el 1r semestre de 2017, el seu pla d’actuació dirigit a les persones en situació d’atur, en el marc del conveni signat amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

El projecte Reempresa ofereix al col·lectiu d’aturats una alternativa laboral, al facilitar que qualsevol persona pugui prendre el testimoni d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat i continuant l’activitat.  

Des de 2011 s’han formalitzat gairebé 1.350 reempreses d’èxit, de les quals un 40% pertanyen a reemprenedors que estaven inscrits com a demandats d’ocupació a alguna Oficina de Treball. Els sectors que han generat un nombre de transmissions més elevat han sigut el sector comerç, amb un 36%, i el sector serveis, amb un 22%.

A fi de facilitar la transmissió d’empreses, sense que la manca de finançament propi comporti una barrera per la persona que vol agafar el relleu, Reempresa ofereix eines i assessorament en matèria de valoració d’empreses i finançament. D’aquesta manera, s’ha permès l’accés a l’autoocupació a reemprenedors, la capacitat econòmica dels quals es situava en una franja d’entre 10.000 i 30.000 euros (en un 30% dels casos).  En aquesta mateixa línia, cal destacar que una de cada tres reempreses assolides amb èxit s’ha venut per un preu comprès entre els 10.000 i els 20.000 euros

Per tal de difondre el programa Reempresa arreu del territori català, s’han realitzat al llarg de 2017 fins a 136 sessions informatives, a més de 950 usuarisdel Servei d’Ocupació de Catalunya. A més, s’han realitzat 5 tallers de formació per a reemprenedors aturats, que s’han impartit a les delegacions de Reempresa a Barcelona, Girona, Terrassa, Lleida i Tarragona. Cada taller ha constat de 4 sessions formatives, i durant un total de 16 hores s’han brindat recursos en matèria de fiscalitat, relacions laborals, aspectes jurídiques, valoració d’empreses i màrqueting. 

Informaciones de interés